Twój kompetentny partner na rynku wydawnictw dla dzieci i młodzieży

 • lang pl
 • lang en
X

Polityka prywatności

Celem niniejszej polityki jest spełnienie obowiązków informacyjnych stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz, w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego www.blue-ocean-polska.pl, przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Blue Ocean Entertainment Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54- 203), ul. Legnicka 51-53, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711439, NIP: 5272833231, REGON: 369163182, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.

Jakie dane zbieramy i dlaczego?

Dane osobowe, będące w zasobach Administratora, są lub mogą być przetwarzane:

 • w związku z wyrażoną przez Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
 • do realizacji postanowień zawartych umów (dane wskazane w umowie i konieczne do jej wykonania);
 • dla umożliwienia Państwu kontaktu z nami (dane wskazane w formularzu kontaktowym);
 • w celu uczestnictwa w konkursach (dane wskazane w ankietach i kuponach konkursowych);
 • by umożliwić odpowiedź na ofertę pracy (dane wskazane w formularzu aplikacyjnym);
 • w celu wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych, tj. adres e- mail – wyłącznie na podstawie zgody.

Zasadniczo, dane osobowe zbierane są przez Administratora bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są w inny sposób, wówczas poinformujemy o źródle pochodzenia danych.

Jak długo przechowujemy dane?

Przewidywany czas przechowywania danych przez Administratora to:

 1. gdy wyrażona jest zgoda – przez okres jaki jest konieczny do osiągnięcia celów, w kontekście jakich zostały one przekazane lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie;
 2. gdy potrzebne są do realizacji wiążącej umowy – przez okres niezbędny do jej realizacji;
 3. gdy służą umożliwieniu Państwu kontaktu z nami – do momentu udzielenia Państwu wyczerpującej odpowiedzi na zadane zapytanie;
 4. dane osobowe przetwarzane w związku z uczestnictwem w konkursach organizowanych przez Administratora – przez okres trwania konkursu lub do momentu wycofania się z konkursu;
 5. dane przetwarzane w związku z procesem rekrutacji – przez okres jego trwania;

Ponadto, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, Administrator może przechowywać dane w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub wykazania przestrzegania przepisów prawa, do upływu terminów przedawnienia. Cyklicznie, nie rzadziej jednak niż raz na 3 lata, Administrator weryfikować będzie przydatność określonych kategorii danych, które przetwarza. Wszelkie zbędne dane będą niezwłocznie usuwane.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i co do zasady ich niepodanie nie będzie wiązało się z żadnymi konsekwencjami. Jednakże ich brak w wybranych sytuacjach może odnieść następujący skutek:

 • jeśli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych, a ich nie podacie – możliwe jest nieosiągnięcie celu, dla którego konieczne było ich przetworzenie,
 • jeśli nie zostaną podane dane konieczne do zwarcia i wykonania umowy – skutkiem będzie uniemożliwienie wspomnianego zawarcia i realizacji umowy,
 • gdy dane osobowe nie zostaną podane w celach kontaktowych – nie będziemy w stanie udzielić Państwu odpowiedzi zwrotnej na zadane pytanie,
 • niepodanie danych osobowych, które są wymagane do wzięcia udziału w konkursie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie,
 • gdy dane osobowe nie zostaną podane w odpowiedzi na ofertę pracy – uniemożliwi to uczestnictwo w procesie rekrutacji.

Jak się zabezpieczamy?

Zapewniamy, że w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych zostały wdrożone odpowiednie środki techniczne i bezpieczeństwa. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać po bezpośrednim skontaktowaniu się z Administratorem.

Z kim dzielimy się danymi?

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Państwa dane w określonych przypadkach mogą być przekazywane spółkom z grupy kapitałowej, do której należy Blue Ocean Entertainment Polska Sp. z o.o., a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi kadrowo–płacowej, prawnej, z zakresu IT i innym, jeżeli wymaga tego realizacja celu przetwarzania danych.

Jakie masz prawa do swoich danych?

Osobom, których dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych osobowych przysługuje prawo:

 • żądania dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • sprzeciwu co do przetwarzania,
 • przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Co więcej, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z opisanych uprawnień  – prosimy o kontakt.

Ponadto informujemy, że mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Automatyzacja i profilowanie

W toku korzystania przez Państwa z serwisu internetowego www.blue-ocean-polska.pl dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu.

Cookies

Nasz serwis wykorzystuje mechanizm cookies w celu podnoszenia jakości naszych usług oraz zachowania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką, a tym samym do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości strony.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, tj. pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na dysku komputera. Służą do zachowania parametrów nawigacyjnych i statusu zalogowania na naszej witrynie. Cookies są stosowane przez nas jedynie w celu dostarczania danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z naszej witryny, jak również do korzystania z udostępniania treści na portalu facebook.com i youtube. Mogą Państwo sprzeciwić się używaniu plików cookies za pomocą wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki. Sprzeciw nie spowoduje żadnych niedogodności w korzystaniu z naszej witryny.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Kontakt z administratorem

Możesz się z nami skontaktować listownie, telefonicznie lub przez e- mail:

Blue Ocean Entertainment Polska Sp. z o.o
ul. Legnicka 51-53, Quattro Forum – III p.
54- 203 Wrocław
tel. +48 71 392 87 60
e – mail: biuro@blue-ocean-polska.pl

Prosimy o dodanie na kopercie lub w tytule e- mail dopisku „RODO”.